Category Archives: Sakafo Malagasy

HENAN-KISOA SY PETIT POIS

Ny sakafontsika androany dia henan-kisoa sy petit pois. Rehefa manadio ny henan-kisoa ianao dia kikiso tsara ny sisiny indrindra ambanin’ny taviny fa indraindray mantsy mbola misy volony amin’iny. Ny fatrany kosa dia azo atao hena 500g miaraka amin’ny petit pois 2 kapoaka. Tsy ho lava resaka isika fa avy hatrany dia jereo ny horonan-tsary e! […]

RAVITOTO SY VOANJO

Tonga soa indray eto amin’ny Sakafo Malagasy! Efa maro tokoa no niandry ny anaovana ravitoto koa dia inty ary. Raha to aka mbola tsy voatoto ny raviny azonao, dia azonao atao ny mitoto azy amin’ny fitotoan-kena , na amin’ny Mixeur. Indraindray diso antitra loatra ny raviny azonao ary tsy laitran’ny fitotoan-kena. Mba hanampy anao amin’ny […]

Fanamboarana saosisy

Betsaka tokoa ireo olona te ahafantatra ny fomba fanaovana ireny saosisy ireny. Tsy vitsy no mihevitra fa sarotra dia sarotra no manatontosa azy kanefa anisan’ny sakafo faran’izay mora atao ary vitanao ao an-tranonao izy ity. Raha manaraka ny horonantsary ianao dia ahita fa hena mbola tsy voatoto no ampiasainay eto. Afaka mifidy toton-kena avy hatrany […]

Hen’omby ritra

Hen’omby ritra indray no sakafo manaraka ataontsika. Anisan’ny sakafo faran’izay mafilotra mihitsy izy ity ary mora atao. Araho ary ny horonan-tsary ary tadidio fa ny ranon-tsasany hatrany foana no ritina izay vao manampy ny saosy sy ny menaka. Mazotoa homana ary! Neny https://www.youtube.com/watch?v=mlURrDP4Jlc

Nem

Marina tokoa fa sakafo avy any Vietnam ny nem, mbola anisan’ny sakafo ankafizin’ny Malagasy izy ary tsy vitsy no mihevitra fa tena sakafo Malagasy tokoa izy ireny. Teo ihany koa moa ny nangataka ny mba anatontosaina horon-tsary mirakitra ny fanaovana Nem, ka izay indrindra no antony nanaovana ity farany ity. Afaka arahinao amin’ny antsipirihany ny […]

Vary amin’anana, tsiro gasy , mafilotra.

Vary amin`ny anana. Sakafo Malagasy vokarin`i Neny. Sakafo malagasy tsotsotra mety amin`ny rehetra.

Vary amin’anana Ny sakafo atolotra antsika amin’ity herinandro ity dia vary amin’anana. Azontsika atao sakafo maraina ary azo atao sakafo hariva ihany koa ny vary amin’anana. Raha tianao ho fantarina ny fomba fandrahoana azy dia afaka jerenao avy hatrany ity horon-tsary ity. Misy toro-marika vitsivitsy ireto amin’ny fomba fisafidianana ny anana. 1) Raha toa ka […]

Mofo baolina

Ny sakafo ataontsika manaraka indray dia mofo baolina. Tsotra dia tsotra tokoa no fanamboarana azy ity. Ny fanala-hidiny mba ampipasapasaka ny mofonao dia ny fotoana ametrahanao azy sy andomanao azy. Ny tsara dia avela hipetraka mandritra ny alina iray ny patinao. Mety ihany koa raha avelanao miandry mandritra ny 15minitra ilay izy fa vao maika […]

Trondro sauce

Trondo sauce

Anisan’ny sakafo mampiavaka antsika Malagasy ny trondro ary manana karazany maro amin’izy io isika. Ity nahandrontsika anio ity dia fomba iray afaka hikarakaranao ny trondro. Tsotra, mora ary tena matsiro tokoa. Fanamarihana kely, raha vao manomboka ny fandrahoana azy ianao dia tsy asiana rano mihitsy fa aoka ny ranon-tsasany ihany no ampiasaina. Rehefa ritra tanteraka […]

Crevette sauce

Faly miarahaba antsika indray, Ny sakafontsika manaraka dia crevette sauce. Ny zavatra ilaina amin’izany moa dia crevette, tongolo, tongolo gasy, sakamalaho, sakay be, voatabia. Hanome filotra vaovao azy dia afaka asiana cari kely ilay izy ary ezahana atao mendimendy tsara ny tongolo. Tsy hiteny betsaka ary aho fa avy hatrany dia jereo ny horonan-tsary. Mandra-piresaka […]