Crevette sauce

Faly miarahaba antsika indray,
Ny sakafontsika manaraka dia crevette sauce. Ny zavatra ilaina amin’izany moa dia crevette, tongolo, tongolo gasy, sakamalaho, sakay be, voatabia.
Hanome filotra vaovao azy dia afaka asiana cari kely ilay izy ary ezahana atao mendimendy tsara ny tongolo.
Tsy hiteny betsaka ary aho fa avy hatrany dia jereo ny horonan-tsary.
Mandra-piresaka ary o!

https://youtu.be/1dmhDQiids4