Fanamboarana saosisy

Betsaka tokoa ireo olona te ahafantatra ny fomba fanaovana ireny saosisy ireny. Tsy vitsy no mihevitra fa sarotra dia sarotra no manatontosa azy kanefa anisan’ny sakafo faran’izay mora atao ary vitanao ao an-tranonao izy ity.
Raha manaraka ny horonantsary ianao dia ahita fa hena mbola tsy voatoto no ampiasainay eto. Afaka mifidy toton-kena avy hatrany anefa ianao ary afangaro fotsiny ny henan-kisoa sy hen’omby avy eo. Vao maika ary moa manamora ny asanao izany. Tsara ihany koa raha mba asiana hanitra kely ny sakafonao ka izany toy ny dipoavatra. Eto moa tsy nasiana ny ahy satria lany ny dipoavatra tato an-trano.
Rehefa manasesika ny saosisy ianao dia afaka asinao menaka kely lay tsinain-kena (kisoa, omby) mba tsy ahamaisatra azy loatra.

Izay indray ary aloha ny androany fa dia araho finaritra ny horonan-tsary.

Neny

https://www.youtube.com/watch?v=Ck8eA49jDR4