Hena kisoa sy anana

Ny sakafo haroso amintsika indray dia Hena kisoa sy anana. Manana safidy roa ianao rehefa hifidy ny hena. Na ataonao mahia ny hena, amin’izay fotoana izay dia maivamaivana ny tsirony na ataonao somary matavy ny hena mba ahabe menaka ny laokanao.
Raha ny karazana anana ampiasaina eto kosa dia tsinona fa ana-tsonga. Azo soloina anana hafa araka izay hanananao eo fa ny fomba fanaovana azy dia mitovy hatrany.
Tsiro gasy tokoa no avoakan’ity sakafo iray ity ary tena ara-pahasalamana.
Mirary soa indray ary.