Hen’omby ritra

Hen’omby ritra indray no sakafo manaraka ataontsika. Anisan’ny sakafo faran’izay mafilotra mihitsy izy ity ary mora atao. Araho ary ny horonan-tsary ary tadidio fa ny ranon-tsasany hatrany foana no ritina izay vao manampy ny saosy sy ny menaka.

Mazotoa homana ary!

Neny

https://www.youtube.com/watch?v=mlURrDP4Jlc