Mofo baolina

Ny sakafo ataontsika manaraka indray dia mofo baolina. Tsotra dia tsotra tokoa no fanamboarana azy ity. Ny fanala-hidiny mba ampipasapasaka ny mofonao dia ny fotoana ametrahanao azy sy andomanao azy. Ny tsara dia avela hipetraka mandritra ny alina iray ny patinao.
Mety ihany koa raha avelanao miandry mandritra ny 15minitra ilay izy fa vao maika lava ny fotoana ametrahanao azy vao maika mitommbo izy.
Rehefa manendy azy koa ianao dia tsara ny manamarika ireto zavatra telo ireto:
1) Atao mandifotra azy ny menaka ampiasaina
2) Atao mamay tsara ny menaka mialohan’ny androtsahana ny mofo baolina
3) Rehefa avy arotsaka ny mofo baolina dia ahena ny afo mba ahamasaka tsara ny ao anatiny.

Mazotoa omana ary o!
Mofo baolina, mora atao, quick snack,
Mofo baolina,
Ireto avy ny zavatra ilaina:
-lafarina 250g
-lalovay 2 sotro kely
-Atody 2
-Ronono 9 sotro fihinanana
-Siramamy 75g