Nem

Marina tokoa fa sakafo avy any Vietnam ny nem, mbola anisan’ny sakafo ankafizin’ny Malagasy izy ary tsy vitsy no mihevitra fa tena sakafo Malagasy tokoa izy ireny. Teo ihany koa moa ny nangataka ny mba anatontosaina horon-tsary mirakitra ny fanaovana Nem, ka izay indrindra no antony nanaovana ity farany ity. Afaka arahinao amin’ny antsipirihany ny fomba fanaovana azy ary raha misy fanontaniana dia aza misalasala andefa izany aty amiko.

Ireto kosa ary misy toro hevitra vitsivitsy atolotra anao rehefa manao Nem:
1) Rehefa mamono ny Nem ianao dia ezaho tsara ny ahatery ny sisiny rehetra. Tsindrio ny sisiny roa mialohan’ny amalomanao azy.

2) Afo malefaka hatrany anedasana azy mba ahatsara masaka ny ao anatiny ary amin’ny farany vao ampiakaro ho mamay ny menaka mba tsy hitazoman’ny nem menaka be loatra.

Izay indray ary aloha fa dia mirary soa hatrany.