RAVITOTO SY VOANJO

Tonga soa indray eto amin’ny Sakafo Malagasy! Efa maro tokoa no niandry ny anaovana ravitoto koa dia inty ary. Raha to aka mbola tsy voatoto ny raviny azonao, dia azonao atao ny mitoto azy amin’ny fitotoan-kena , na amin’ny Mixeur. Indraindray diso antitra loatra ny raviny azonao ary tsy laitran’ny fitotoan-kena. Mba hanampy anao amin’ny fitotoana azy dia azonao atao ny mampangotraka kely azy izay vao totoana.
Anisan’ny efa haintsika ihany koa fa rehefa mahandro ravitoto dia tsara asiana siramamy kely amin’izay mora levonina kokoa.
Amin’ity indray mitoraka ity dia voanjo no atao fangarony. Azonao soloina hena koa izy io.
Izay ary no masaka androany fa dia araho finaritra ny horon-tsary!
Mandra-panoratra indray ary!