Some of the Malagasy recipes I am going to video record

I took the initiative into creating this website in which I am going to show case 100 Malagasy recipes. Here are some of those :

 • Crabe
 • Hen`omby ritra
 • Hen`omby sy anana rony
 • Hen`omby, patsa, ovy ary ana-malaho
 • Henakisoa ritra
 • Henakisoa sy anana
 • Henakisoa sy ravitoto
 • Henakisoa sy tsaramaso
 • Akoho sy henakisoa
 • Akoho sy coco
 • Krokety akoho
 • Akoho rony sy sakamalao
 • Vary amin`ny anana
 • Lasopy legume
 • Tsaramaso sy saosisy
 • Ravombomanga sy patsa
 • Anana sosy
 • Ravitoto sy voanjo
 • Ravomboatavo sy ovy
 • Salade de broccoli, betterave, radis, letus, tomate.
 • Voataby misesika hena, ovy, legume.
 • Macedoine
 • Lasary voataby
 • Sauce vinaigrette miaraka amin`ny yaourt nature
 • Sauce vinaigrette tsotra
 • Sakay
 • Mofo sakay
 • Mofo akondro
 • Maka saoka