Tag Archives: Mofo baolina

Mofo baolina

Ny sakafo ataontsika manaraka indray dia mofo baolina. Tsotra dia tsotra tokoa no fanamboarana azy ity. Ny fanala-hidiny mba ampipasapasaka ny mofonao dia ny fotoana ametrahanao azy sy andomanao azy. Ny tsara dia avela hipetraka mandritra ny alina iray ny patinao. Mety ihany koa raha avelanao miandry mandritra ny 15minitra ilay izy fa vao maika […]