Vary amin’anana, tsiro gasy , mafilotra.

Vary amin`ny anana. Sakafo Malagasy vokarin`i Neny. Sakafo malagasy tsotsotra mety amin`ny rehetra.

Vary amin’anana

Ny sakafo atolotra antsika amin’ity herinandro ity dia vary amin’anana. Azontsika atao sakafo maraina ary azo atao sakafo hariva ihany koa ny vary amin’anana.
Raha tianao ho fantarina ny fomba fandrahoana azy dia afaka jerenao avy hatrany ity horon-tsary ity. Misy toro-marika vitsivitsy ireto amin’ny fomba fisafidianana ny anana.
1) Raha toa ka tianao hadity ny vary amin’anana karakarainao dia aza adino ny manisy ravim-bomanga amin’ny fangaron’anana.
2) Ireto misy lisitra anana azonao ampiasaina amin’ny sakafonao: anan-tsonga, kotomila, tongolo
anantsonga,ravim-bomanga (raha tiana ho madity), kotomila, tongolo maintso,
3) Ireto indray kosa ny anana TSY dia tsara fatao amin’ny vary amin’anana: ana-mamy sy anam-be fotsy vody,

Irariako fa ahasoa anareo ity lahatsoratra ity. Mazotoa omana ary!

One thought on “Vary amin’anana, tsiro gasy , mafilotra.

 1. Neny says:

  Sakafo Malagasy
  Malagasy Food
  Malagasy Recipe
  Madagascar Food
  Malagasy Gastronomy
  Cuisine Malagasy Gastronomy

Comments are closed.